EXPOSANT IJZERENBERG 2019 - LOF DER ZOTHEID

de Leeuw Harry

Het werk van Harry de Leeuw valt onder het lyrisch realisme met als hoofdthema’s landschap en architectuur, in brons gegoten. Hij zoekt daarin naar een sfeer die verleidt tot herinneringen en verhalen. In zijn beelden laat hij zich vaak leiden door de Romaanse architectuur.

Door elementen te isoleren of te spelen met de compositie maakt hij het mogelijk om bepaalde aspecten, bijvoorbeeld de functie, te accentueren. Grensgebieden als bruggen, poorten, deuren en torens leveren een interessant spanningsveld tussen hier en daar, binnen en buiten of in- en uitgesloten.

Harry heeft zijn atelier in Rheden (NL).

OPENING TIJDENS HET KERSTVERLOF
van 19/12/20 tot en met 03/01/21

Dagelijks van 11uur tot 17uur

TRIO-BEELDENTENTOONSTELLING

10|11 17|18 24|25 april en 1|2 mei 2021

Brusselsesteenweg 129 - 3020 Winksele

Een organisatie van vzw IJzerenberg
website de verbeelding

       facebook          twitter           instagram         pinterest-logo_318-10773