EXPOSANT IJZERENBERG 2019 - LOF DER ZOTHEID

Jacubowska Halinka

Halinka Jakubowska is in Polen geboren. Kenmerkend voor het oeuvre van Jakubowska is de uitgesproken verticaliteit: al haar werken lijken op een of andere manier ten hemel te stijgen.

Daarachter schuilt een symboliek: we moeten een hoge vlucht nemen en ons zo verheffen uit de dagelijkse sleur om een bredere visie te ontwikkelen, of om de liefde te vinden! Haar beeldhouwwerk is noch figuratief noch abstract, het is symbolisme en dromerij.

Halinka heeft haar atelier in Luik.

De poorten van de Ijzerenberg gaan terug open!
van 01/05/21 tot en met 10/10/21

Elke zaterdag en zondag van 11 uur tot 18uur

Brusselsesteenweg 129 - 3020 Winksele

Een organisatie van vzw IJzerenberg
website de verbeelding

       facebook          twitter           instagram         pinterest-logo_318-10773