EXPOSANT IJZERENBERG 2016 - UTOPIA

Müller Pjotr

Pjotr Müller (°1947) assisteerde als zestienjarige zijn vader bij de restauratie van het Amsterdamse Centraal Station. Vele ooms en tantes hadden een religieuze roeping en dus bezocht hij in zijn jeugd nogal wat kerken en kloosters, wat zijn belangstelling wekte voor sacrale ruimtes. Met zijn werk evolueerde hij naar een ongewone combinatie van landschappelijke elementen, zoals tempeltjes of gedroomde paleizen, en daarin verborgen mysterieuze beeldhouwwerken, die dikwijls een religieuze betekenis hebben of tenminste de vraag naar de zin van het bestaan oproepen.

Zelf lijkt hij overtuigd dat God een menselijke uitvinding is en daarom refereren nogal wat beelden naar mythologische figuren, waarbij we (tevergeefs?) beschutting zoeken tegen het noodlot. Nogal wat van zijn kunstwerken lijken op het eerste gezicht een stapeling van stenen of andere materialen, maar dat is slechts gezichtsbedrog.

Pjotr heeft zijn atelier in Amsterdam (NL).

Beeldenexpo van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober 2016 telkens van 10 tot 17u
Brusselsesteenweg 131 - 3020 Winksele
Een organisatie van vzw IJzerenberg
website de verbeelding

 

 

       facebook          twitter                  instagram             pinterest-logo_318-10773